Schoolgids

De schoolgids is een digitale vertaling van de schoolgids en begrippen in het basisonderwijs. De schoolgids is een wettelijk voorgeschreven uitgave die aan ouders wordt uitgereikt bij toelating van hun kind op de basisschool. De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van het onderwijs op onze school.

Aanmelden basisscholen Apeldoorn

Voor het eerst naar de basisschool Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Sinds 2022 is

Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden.

Gescheiden ouders

Gescheiden ouders: hoe gaat school hiermee om? Elke school krijgt wel te maken met gescheiden ouders van leerlingen. Een scheiding

Medisch handelen

Wij spannen ons in om ieder kind een plek op onze school te bieden. Het personeel van Leerplein055 mag echter

Nieuwe leerlingen

Wanneer een kind is ingeschreven, krijgt hij/zij de gelegenheid om een aantal dagdelen naar school te gaan om te wennen.

Opvoedingsondersteuning Home-Start

Home-Start biedt ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met opvoedvragen. Als ouder geeft u zelf aan op welke gebieden

Parro ouderApp

De Leerplein055-basisscholen maken gebruik van Parro, een app voor communicatie met ouders. Via Parro kunnen korte berichten geplaatst worden, foto’s

Rookvrije schoolpleinen

De Rijksoverheid heeft in het Nationaal Preventieakkoord met verschillende organisaties afspraken gemaakt over het terugdringen van roken. De ambitie is

Schoolverzuim en verlof

Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen hoeft uw kind

Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een

Vrijwillige ouderbijdrage

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten