Schoolgids

De schoolgids is een digitale vertaling van de schoolgids en begrippen in het basisonderwijs. De schoolgids is een wettelijk voorgeschreven uitgave die aan ouders wordt uitgereikt bij toelating van hun kind op de basisschool. De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van het onderwijs op onze school.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden De jeugdarts en jeugdverpleegkundige CJG komen regelmatig op de school van uw kind. U

De ondersteuning op grote lijnen

In het Handboek Onderwijs Ondersteuning Leerplein055 wordt beschreven hoe de onderwijsondersteuning, en met name de basisondersteuning, voor alle leerlingen binnen

Gescheiden ouders

Gescheiden ouders: hoe gaat school hiermee om? Elke school krijgt wel te maken met gescheiden ouders van leerlingen. Een scheiding

Hoogbegaafd… En dan? Groep 9!

Groep 9 is de bovenschoolse plusklas van Leerplein055 in Apeldoorn. Elke woensdag- en vrijdagochtend komen hoogbegaafde kinderen van Leerplein055-basisscholen naar

Kwaliteitscoördinator

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide kwaliteitscoördinatoren. Zij zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team

Leesprotocol

Verschillende inzichten, zoals bijvoorbeeld observaties en toetsresultaten, worden gebruikt om het lees- en spellingonderwijs zo goed mogelijk af te stemmen

Meldingen over kinderen (verwijsindex)

Soms heeft je kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij je kind

Nieuwe leerlingen

Wanneer een kind is ingeschreven, krijgt hij/zij de gelegenheid om een aantal dagdelen naar school te gaan om te wennen.

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

Heeft u een ziek kind? Dan komt er veel op u af en heeft u ongetwijfeld vragen over ziek zijn

Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel mogelijk

Schoolondersteuningsprofiel

Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep, bieden wij een passend onderwijsaanbod,

Sociale veiligheid

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast.

Wereldschool en Intensieve taalklassen

De drie grote schoolbesturen in Apeldoorn, Leerplein055, VOG en PCBO, verzorgen het onderwijs aan nieuwkomers in de gemeente Apeldoorn op