Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

Heeft u een ziek kind? Dan komt er veel op u af en heeft u ongetwijfeld vragen over ziek zijn en onderwijs. Ga hierover in gesprek met de directeur van school of met de kwaliteitscoördinator.  U kunt ook altijd met een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in gesprek. Soms is een goed gesprek voldoende. Soms is het goed om samen in gesprek te gaan met school. Om vervolgens tot een plan van aanpak voor uw kind te komen. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) zijn deskundig en hebben veel ervaring op het gebied van onderwijs en ziek zijn. Zij denken met u mee en voorzien u graag van praktische tips en adviezen.

De school waar de zieke leerling is ingeschreven is verantwoordelijk voor het onderwijs, ook als de leerling ziek is. Dit is vastgelegd in de wetten op het Passend Onderwijs. De continuïteit van het onderwijs voor zieke leerlingen valt onder de zorgplicht van het schoolbestuur, ook als het kind niet fysiek op school aanwezig kan zijn. Het schoolbestuur heeft de taak na te gaan wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn en kan daarbij een beroep doen op de voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), waarvoor landelijke dekking is.

Contactgegevens

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)
2e Wormenseweg 80 (begane grond)
7331 VG Apeldoorn
088-0931880
ozl.info@ijsselgroep.nl

Teamleider van OZL Delta

Jan Haverkate
Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), coördinator en teamleider