Flexibele onderwijstijden

Twee Leerplein055-scholen Sterrenschool Apeldoorn en Dalton Sterrenschool De Vliegenier kregen in 2020 opnieuw toestemming van het ministerie van Onderwijs om de onderwijstijd flexibel in te richten. Beide scholen hanteren al sinds 2010 resp. 2012 flexibele onderwijstijden en zij werken hierin intensief samen met Doomijn Kinderopvang.

Ruimte in Onderwijstijd

Onder de noemer Ruimte in Onderwijstijd geeft het ministerie van onderwijs maximaal twintig scholen vanaf 1 augustus 2020 vijf jaar lang extra ruimte voor de invulling en organisatie van de onderwijstijd. De acht scholen in Nederland die al toestemming hadden om de onderwijstijd flexibel in te richten, kregen als eerste toegang tot de nieuwe regeling. Bij de verdere selectie van de aanvragen is gestreefd naar een goede geografische spreiding.