Toelatingsbeleid basisscholen Apeldoorn

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aan toekomstige 4-jarigen gelijk. Voor kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing. Deze nieuwe werkwijze zorgt dat elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur heeft. Kinderen hebben voorrang op de zes dichtstbijzijnde scholen. De fietsafstand tussen uw woonadres en de basisschool bepaalt welke scholen dat zijn. Daardoor kunnen kinderen zo veel mogelijk in hun buurt naar school. Ouders mogen elke basisschool in Apeldoorn kiezen.

Voor informatie over het toelatingsbeleid in Apeldoorn kunt u terecht op de website www.basisscholenapeldoorn.nl.

Ouders met een kind geboren tussen 1 mei 2020 en 31 augustus 2020 worden in oktober uitgenodigd om hun kind op één van onze scholen aan te melden.

Een kind wordt aangemeld door het aanmeldformulier bij de school van eerste voorkeur in te leveren. Digitaal aanmelden kan ook. Dit gaat via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl. De aanmelding komt dan automatisch bij de school van eerste voorkeur terecht. Een aanmeldformulier kan opgevraagd worden bij de helpdesk, bij onze scholen en is ook te downloaden van de genoemde website.

Na uw aanmelding ontvangt u per mail binnen 10 dagen een bewijs van aanmelding. Controleer de gegevens op dit bewijs. Neem direct contact op met de school als er een fout in staat.

Op het aanmeldformulier worden in volgorde van voorkeur meerdere basisscholen opgegeven. Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen verloopt volgens vastgestelde regels op alle basisscholen van deze besturen tegelijk en geautomatiseerd. Bij de centrale plaatsing krijgt elk aangemeld kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Wanneer u uw kind ná de sluitingsdatum aanmeldt, kunt alleen nog kiezen uit de scholen die na de centrale plaatsing nog plaatsen beschikbaar hebben.

Geboortedatum kind Aanmeldperiode en sluitingsdatum
Tussen 1 mei 2020 en 31 augustus 2020 Van 20 oktober 2022 t/m 3 oktober 2023

Vanaf eind oktober 2023 zullen de nieuwe aanmeldperiodes worden gepubliceerd op www.basisscholenapeldoorn.nl.

Altijd (opnieuw) aanmelden!

Een kind moet altijd aangemeld worden, ook als dat in het verleden al is gedaan. Als een oudere broer of zus op de school zit, heeft dit kind op deze school een plaatsgarantie als het aanmeldformulier op tijd is ingeleverd.

Definitieve inschrijving
Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Pas na uw bevestiging is de plaats voor uw kind definitief.

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft ontvangen, dan kunt u deze vinden op de website www.basisscholenapeldoorn.nl.
Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij het adres van uw kind kunnen controleren.

 Meer informatie en hulp

Meer informatie over het toelatingsbeleid staat in de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Apeldoorn’ en ‘Starting Primary School in Apeldoorn’ op www.basisscholenapeldoorn.nl.

U kunt met vragen over het toelatingsbeleid bij de helpdesk terecht:
E: helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl
T: 055 – 206 2299