Basisscholen De Marke en Het Gilde in De Maten fuseren in 2017

Geplaatst door op donderdag 16 juni 2016

Twee basisscholen in De Maten gaan per 1 augustus 2017 fuseren. Met het oog op het grote aantal basisscholen met verschillende onderwijsconcepten in De Maten en de daling van het aantal leerlingen in Apeldoorn, bereidt Leerplein055 een fusie van twee openbare basisscholen voor. Het Gilde aan de Valkeniersdonk fuseert met De Marke aan de Holtrichtersveld. Na de fusie zal de locatie van Het Gilde met ingang van schooljaar 2017-2018 sluiten. Het komende schooljaar wordt nog lesgegeven op de locatie van Het Gilde. Omdat openbare basisschool De Dalk in Klarenbeek formeel een nevenvestiging is van Het Gilde zal De Dalk na de fusie aan De Marke gekoppeld zijn als nevenvestiging

Leerplein055 heeft gekozen voor De Marke als fusieschool gezien de geografische ligging van de school en omdat het onderwijs op De Marke het meest aansluit bij dat van Het Gilde. De Marke heeft 8 groepen, een peuteropvang en een BSO.
De Marke is een Vreedzame School, een filosofie waarbij de eigen kracht van kinderen centraal staat. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Kinderen leren allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in een democratische samenleving. De klas en de school is daarbij een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

Nieuwe directeur obs De Marke
Met ingang van het komende schooljaar is mevrouw Inge Vonckenaangesteld als directeur van De Marke. Inge Voncken is ook directeur van fusieschool Het Gilde en van openbare basisschool De Bundel. Op De Bundel is een locatiecoördinator werkzaam. Inge Voncken blijft eindverantwoordelijk voor De Bundel. De Dalk heeft een eigen locatiecoördinator en directeur.