De Kakelhof in Hoenderloo houdt op te bestaan

Geplaatst door op woensdag 1 juli 2015

Het schooljaar 2014-2015 is het laatste schooljaar geweest van basisschool De Kakelhof in Hoenderloo. De Kakelhof houdt op te bestaan. De basisschool in Hoenderloo had met 12 leerlingen en vrijwel geen instroom -hoe triest ook- geen bestaansrecht meer. De teamleden van De Kakelhof hebben er voor kinderen en ouders een goed laatste schooljaar van gemaakt. Onder leiding van kunstenaar Stefan Peters heeft het team van De Kakelhof samen met de kinderen een ‘Koffer vol herinneringen’ gemaakt en daarmee de periode op De Kakelhof afgesloten. Een terugblik op de ontwikkelingen

Sterke daling van leerlingen in Hoenderloo
20 oktober 2014
Het leerlingaantal van basisschool De Kakelhof is het afgelopen schooljaar snel gedaald.  Veel ouders hebben de afgelopen jaren en zeker het laatste schooljaar voor andere scholen buiten Hoenderloo gekozen.  Argumenten voor ouders om versneld voor een andere school te kiezen waren veelal de te kleine school waardoor onvoldoende leeftijdsgenootjes in dezelfde groep zaten en het onzekere vooruitzicht wat betreft het voortbestaan van de school gezien de prognoses/geboortecijfers voor Hoenderloo.

Leerplein055 in gesprek met ouders De Kakelhof
Om de onzekerheid voor ouders deels weg te nemen,  belegt Leerplein055 in november een ouderavond, waar Leerplein055 ouders transparant en realistisch informeert over de stand van zaken en het perspectief voor het komende schooljaar openbaar onderwijs in Hoenderloo te realiseren op een onderwijskundige en financieel realistische wijze. Dat in samenwerking met alle partijen die hieraan een bijdrage kunnen leveren.

Geen kleutergroep
Voor het schooljaar 2014-2015 is er geen kleutergroep op De Kakelhof gestart vanwege het feit dat het in meerdere opzichten niet verantwoord is om aan één of twee kleuters onderwijs te geven. Op dit moment gaan er 18 leerlingen naar de Kakelhof (groep 4: 7 ll., groep 6: 2 ll., groep 7: 3 ll. en groep 8: 6 ll.).

 

Gesprekken met de Hoenderloogroep
In het schooljaar 2013/2014 heeft de dorpsraad verkennende gesprekken gevoerd met de Hoenderloogroep over vormen van samenwerking die De Kakelhof konden versterken. Deze samenwerkingsmogelijkheden waren er vooral op inhoud van het lesprogramma. Het opzetten van een geheel vernieuwd concept, met als doel leerlingen van buiten Hoenderloo naar de basisschool te trekken, is in verschillende gesprekken steeds als niet haalbaar benoemd.

In dit schooljaar heeft Leerplein055 ouders geïnformeerd over de situatie en toegezegd steeds in november met de ouders een schooljaar vooruit te blikken zodat niemand overvallen wordt door plotselinge ontwikkelingen. Op de betreffende ouderavond werd ook duidelijk dat steeds meer ouders overwegen hun kind buiten Hoenderloo naar school te laten gaan.

Alle betrokken partijen –de ouders, dorpsraad, de Hoenderloogroep, schoolteam en bestuur Leerplein055- hebben meerdere keren overleg gevoerd waarbij de gemeente Apeldoorn heeft meegedacht.

In juni 2014 is een avond georganiseerd door Leerplein055 (aanwezig o.a. kinderopvang en gemeente Apeldoorn) voor alle ouders uit Hoenderloo ongeacht waar de kinderen naar school gaan. Op deze avond waren slechts drie ouders aanwezig en ondanks het geanimeerde gesprek leverde dit geen nieuwe gezichtspunten op.

Onderzoek naar Wonderwijs-concept
In het schooljaar 2012/2013 is een werkgroep opgericht die bestond uit ouders, leerkrachten en directeur om de school gericht op de toekomst te versterken. Leerplein055 heeft diepgaand onderzocht of de overname van het ‘Wonderwijs-concept’ (de school uit Loenen die na vijf jaar aanlooptijd haar deuren moest sluiten) een reële optie was voor het voortbestaan van de school. Dat bleek het geval te zijn en zowel het team als de werkgroep waren enthousiast over deze ontwikkeling.

Na een uitgebreide analyse kwamen kinderen en ouders kennismaken en leek dit een kansrijke ontwikkeling. Toen echter bleek dat er slechts een of twee kinderen van de bestaande Wonderwijsschool in Loenen daadwerkelijk naar De Kakelhof in Hoenderloo zouden komen werd dit initiatief onhaalbaar.