Drie leden Raad van Toezicht Leerplein055 treden terug

Geplaatst door op donderdag 2 december 2021

Op vrijdag 26 november hebben drie leden van de Raad van Toezicht van Leerplein055 hun taken neergelegd als intern toezichthouder bij de stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Ronald Geel, Maartje Krüse en Ben Geerdink hebben hun ontslag ingediend bij de wethouder van onderwijs van de gemeente Apeldoorn en hebben de gemeenteraad geïnformeerd. In navolging daarop heeft de Raad van Toezicht de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) en de medewerkers per brief geïnformeerd.

Voorzitter Raad van Toezicht

Als gevolg van deze ontwikkeling bestaat de Raad van Toezicht op dit moment uit twee leden. Leny Tabak -tot deze week voorzitter- zal zich vanuit haar achtergrond en expertise als toezichthouder volledig op het hersteldossier van de organisatie gaan richten. Daartoe legt zij haar rol als voorzitter neer. Fred Spiering is in oktober toegetreden tot de Raad van Toezicht. Hij pakt als voorzitter met ervaring in die rol, de voorzittershamer per direct over. Fred Spiering: “De opdracht waar Leerplein055 voor staat is helder en de Raad van Toezicht heeft hierover goed en intensief contact met het nieuwe college van bestuur. In het belang van een volledige bezetting zal de werving van nieuwe intern toezichthouders op korte termijn van start gaan.” Conform de statuten worden de leden van de Raad van Toezicht van het openbaar basisonderwijs in Apeldoorn op voordracht van de gemeenteraad benoemd.

Vertrouwensbreuk

Naar eigen zeggen is het terugtreden van de drie RvT-leden gelegen in een vertrouwensbreuk met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Ook geven de drie voormalige intern toezichthouders aan dat er geen verband is tussen het aftreden en de situatie waar Leerplein055 op dit moment in verkeert.
Ronald Geel was sinds 2017 lid van de Raad van Toezicht en onlangs -in oktober- herbenoemd. Maartje Krüse en Ben Geerdink waren beiden in augustus 2019 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.

interim-bestuurder gestart bij Leerplein055

Twee weken geleden heeft de Raad van Toezicht Jan Paul ten Brink benoemd tot interim-voorzitter college van bestuur van Leerplein055.  De opdracht van de Raad van Toezicht voor de interim-bestuurder van Leerplein055 is in eerste instantie ruim geformuleerd: Onderwijskwaliteit binnen de stichting weer op niveau krijgen, gekoppeld aan verbetering van het kwaliteitsstelsel en kwaliteitscultuur. En daarnaast visieontwikkeling over hoe Leerplein055 toekomstbestendig wordt en met vertrouwen verder kan.

Begin november vertrok de toenmalig voorzitter van het college van bestuur van Leerplein055. Directe aanleiding hiervoor was de uitkomst van een onderzoek van de onderwijsinspectie en de daaruit volgende herstelopgave voor Leerplein055.