Leerplein055 verbetert transfer van plusklas naar klassensituatie

Geplaatst door op dinsdag 3 juni 2014

Het vindplaatsonderzoek vindt plaats in het kader van het landelijke onderzoeksprogramma Talentenkracht. Vindplaatsen zijn scholen die een concrete bijdrage leveren aan de uitwerking van dit meerjarige programma door samen met een universitaire onderzoeksgroep naar boven te halen wat speerpunten zijn bij talentontwikkeling en wetenschap en techniek en hoe deze kernpunten het beste kunnen worden overgebracht naar andere scholen.

In het vindplaatsonderzoek 2012/2013 zijn door de SETD onderzoekers en plusklasleerkrachten gezocht naar manieren waarop de transfer van activiteiten van de plusklas naar de reguliere klassensituatie verbeterd kan worden. Wat gebeurt er al op dit gebied, wat zijn knelpunten binnen het bestuur, de schoolorganisatie, leerkrachten, etc. en wat zijn mogelijke oplossingen?

Leerplein055 werkt met twee hoogbegaafdengroepen voor leerlingen afkomstig van alle openbare basisscholen in de gemeente Apeldoorn. Beide groepen hebben een eigen plek bij onze Dalton Sterrenschool De Vliegenier in het Kristal (in nieuwbouwwijk Zuidbroek). Deze groepen heten ‘groep 9’, een naam die de leerlingen zelf verzonnen hebben.