Muzieksubsidie voor openbare basisschool Beekbergen

Geplaatst door op dinsdag 22 maart 2016

Muziek op school staat volop in de aandacht sinds Koningin Máxima erevoorzitter is van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs. Openbare basisschool Beekbergen heeft een aanvraag voor de subsidie Impuls Muziekonderwijs via Fonds voor Cultuurparticipatie gedaan en deze aanvraag is inmiddels gehonoreerd.

Het doel van obs Beekbergen met deze muziekimpuls is:

  • het vergroten van de muziekpedagogische en -didactische kennis en vaardigheden van de mensen die voor de klas staan
  • het structureel verzorgen van muziekonderwijs onder schooltijd in alle leerjaren en
  • het verbinden van binnenschools en buitenschools muziekeducatie aanbod.

De subsidie kan alleen aangevraagd worden door scholen die met een samenwerkingspartner investeren in scholing, werkuren en een eigen bijdrage leveren. Voor de eigen bijdrage heeft obs Beekbergen Fonds Beekbergen benaderd en die hebben het mogelijk gemaakt dat de school ook aan de financiële verplichtingen kon voldoen. De school heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen.