Scholen dicht op donderdag 5 oktober

Geplaatst door op donderdag 14 september 2017

Op donderdag 5 oktober –de internationale dag van de leraar- zal door veel medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. Vorige week heeft de actiegroep POinactie bij het televisieprogramma Pauw deze stakingsdag aangekondigd. Op 12 september is een ultimatumbrief verzonden aan de formerende partijen, fractievoorzitters en de minister van OC&W.

Het lerarentekort loopt snel op. De werkdruk in de sector is hoog en de salarissen blijven ver achter bij vergelijkbare beroepen. De onderwijsvakbonden, de werkgeversorganisatie PO-raad en de actiegroep POinactie hebben zich verenigd en de afgelopen maanden hebben zij hard gewerkt om de problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Het heeft echter niet tot concrete oplossingen geleid.

Genoemde organisaties willen dat er in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor een eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. Leerplein055 steunt de doelen van deze actie nadrukkelijk.

Staken

Met de oproep van de vakbonden valt de staking onder het recht op collectief actievoeren. Alle medewerkers in het (speciaal) basisonderwijs en speciaal (voorgezet) onderwijs hebben het recht om te staken op 5 oktober.

Scholen dicht

Op 5 oktober zal er op de Leerplein055-scholen geen les worden gegeven. Medewerkers die er niet voor kiezen om te staken zullen vervangende werkzaamheden uitvoeren. Ouders van leerlingen op Leerplein055 scholen hebben hierover een brief ontvangen.