Start nieuwbouw openbare basisschool Het Web van start in Zevenhuizen

Geplaatst door op vrijdag 16 oktober 2015

Leerplein055, de stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn, en openbare basisschool Het Web zijn verheugd dat de nieuwbouw van start gaat; een modern gebouw met ruimte voor alle leerlingen van basisschool Het Web en de peuters van peuterspeelzalen De Gentiaan en Ons Honk van Kinderopvang OOK.

Vrijdag 16 oktober start de nieuwbouw van openbare basisschool Het Web in de wijk Zevenhuizen. Op de nieuwbouwlocatie aan de Descartesstraat 10 mocht de heer Johan Kruithof, wethouder van Onderwijs, de eerste handeling verrichten onder het toeziend oog van alle leerlingen van Het Web en andere betrokkenen. Er was ook voor de leerlingen van Het Web een ‘officiële handeling’. De wethouder stapte samen met de oudste en de jongste leerling van Het Web door een versierd raamwerk de bouwplaats binnen om daarmee de start te markeren. Beide leerlingen mochten ook plaats nemen in de shovel.

Nieuwe onderwijsvisie
Directeur Joke Esman over de nieuwbouw: “Een nieuw schoolgebouw is een aanleiding om de onderwijsvisie onder de loep te nemen. Vragen als ‘Hoe gaat het onderwijs er over twintig jaar uitzien?’ en ‘Aan welke eisen moet een schoolgebouw in de toekomst voldoen?’ kwamen naar voren. Het vorige schooljaar zijn we met beide schoolteams begonnen om de fusie en de onderwijsvisie vorm te gaan geven. Het Web geeft het strakke klassikale onderwijs op. Niet langer alle leerlingen per leerjaar gegroepeerd in een lokaal met een dichte deur, maar een ruimte waar leerlingen uit meerdere leerjaren bij elkaar zitten. In die ruimte werken meerdere groepsleerkrachten en/of ondersteunend personeel samen om zoveel mogelijk onderwijs op maat te kunnen geven.”

De nieuwe school krijgt geen echte groepslokalen, maar drie grote ruimtes waarbinnen verschillende plekken zijn ingeruimd, zoals voor leerlingen die in stilte willen of moeten werken. Ook zal het gebruik van digitale leermiddelen een belangrijke plaats gaan innemen. Het Web krijgt drie units. Elke unit heeft een ruisruimte en een rustruimte. Op de begane grond is tevens een grote algemene ruimte. Markant in deze ruimte is de grote trap die ook als tribune gebruikt kan worden. Er kan dus ook een podium gecreëerd worden. Ook de vorm van de school is bijzonder. De bouw wordt uiteraard energiezuinig, met op het zuiden zonnepanelen die de voor de school benodigde elektriciteit volledig kunnen leveren.

Het park waarin de school wordt gebouwd, gaat wezenlijk deel uitmaken van de school. Het park wordt ontworpen door gemeente en provincie. Het oude schoolgebouw aan de Agricolastraat wordt na de ingebruikname van Het Web gesloopt. De vrijgekomen ruimte gaat deel uitmaken van het nieuw in te richten park.