Sterrenscholen in Apeldoorn blijven groeien

Geplaatst door op maandag 21 september 2015

Apeldoorn kent twee basisscholen die werken met het Sterrenschoolconcept. Deze sterrenscholen geven inhoud aan het 5-sterrenconcept. Het continurooster en de flexibiliteit in opvang en vakanties is de bekendste ster van een Sterrenschool. Maar de ervaring leert dat de andere vier sterren voor ouders van minstens zo groot belang zijn.

De vier andere sterren zijn leren én opvang verzorgd door één combinatieteam van leerkrachten en pedagogisch medewerkers, de nadruk op rekenen, taal en lezen, maatwerk voor ieder kind en binding met de buurt.

Sterrenschool Apeldoorn werkt met combinatiefuncties. Deze functies spelen een belangrijke rol binnen het concept. Medewerkers werken bijvoorbeeld binnen de school als leerkrachtondersteuner en binnen de opvang als pedagogisch medewerker. De teams werken als een team samen en zijn ook samen getraind. “Om dit concept te laten slagen, moet iedereen bereid zijn om echt samen te werken. Je moet vanuit één pedagogisch kader samen werken aan een doorgaande lijn’, aldus Van der Most.

Artikel over Sterrenschool Apeldoorn_School5_2015_02_WEB