Vernieuwend, digitaal rekenonderwijs bij Sterrenschool in Zuidbroek

Geplaatst door op donderdag 27 december 2012

In de wijk Zuidbroek doet het sterrenschoolconcept van De Vliegenier het goed. De 125e leerling is ingeschreven en de school groeit in een goed tempo. Wekelijks heeft de schoolleiding kennismakings- en intakegesprekken met nieuwe ouders. De belangstelling komt overigens niet alleen uit de wijk Zuidbroek. De openbare basisschool in het Kristal –het multifunctionele centrum in het hart van Zuidbroek– heeft de traditionele groep 1 tot en met 8 inmiddels helemaal vaarwel gezegd, is gestart met een nieuwe, digitale rekenmethode en in januari wordt groeps-doorbrekend leren ook bij de jongste kinderen in praktijk gebracht.

Informatieavond op woensdag 16 januari
De Vliegenier organiseert voor geïnteresseerde ouders op woensdagavond 16 januari een informatieavond over het sterrenschoolconcept, het rekenen anno nu met een digitale methode en een schoolorganisatie zonder traditionele groep 1 tot en met 8. Via de website van De Vliegenier kunnen geïnteresseerde ouders zich online aanmelden voor de informatieavond. De avond vindt plaats in het Kristal aan de Laan van de Charleston 75 in Zuidbroek, Apeldoorn. Start om 20.00 uur (inloop vanaf 19,45 uur).

Vier basisgroepen in plaats van traditionele groep 1 tot en met 8
Dalton Sterrenschool De Vliegenier is afgestapt van de traditionele groep 1 tot en met 8. De school kent vier basisgroepen. Elk kind speelt en leert in zijn eigen basisgroep: een veilige en sociale omgeving. Het kind start zijn of haar dag steeds in deze veilige omgeving van de eigen basisgroep en keert daar ook meerdere malen op een dag terug.

Gedurende de dag stromen de kinderen voor vakken als taal, lezen en rekenen uit naar niveaugroepen. Aan de hand van toetsen en observaties ontstaan groepjes kinderen die ongeveer dezelfde instructie nodig hebben of op dezelfde manier aan het oefenen zijn met de leerstof. De samenstelling van de niveaugroepen kan meerdere keren per jaar veranderen, afhankelijk van de ontwikkeling van het kind.

Eerder leren lezen en rekenen
In januari zet De Vliegenier een belangrijke stap voor de derde ster van een Sterrenschool: ‘maatwerk voor ieder kind’. In het nieuwe jaar gaan de oudste kinderen uit basisgroep 1 aan het werk met aanvankelijk lezen, taal en rekenen. Dit is een direct gevolg van het groeps-doorbrekend leren en het loslaten van de traditionele groep 1 tot en met 8.

Vooruitstrevend digitaal rekenonderwijs
Kinderen van ‘nu’ leren anders, ze blijken informatie sneller te kunnen verwerken dan gedacht.  De inzet van ICT middelen speelt hierop in en kan bijdragen aan het efficiënte gebruik van leertijd. Als eerste basisschool in Apeldoorn heeft De Vliegenier de overstap gemaakt naar een uitgebreide digitale leeromgeving voor rekenen, MATH. Deze overstap past bij de vierde ster van een Sterrenschool ‘nadruk op rekenen en taal’. De Vliegenier heeft gekozen voor de digitale rekenmethode die het rekenen helemaal toesnijdt naar het niveau van het kind en het vervolgens uitdaagt zich steeds opnieuw te verbeteren en te ontwikkelen. De methode leert de kinderen vanuit de eigen verantwoordelijkheid zelfstandig en samen aan de slag te gaan.

Twee Sterrenscholen in Apeldoorn
Dalton Sterrenschool De Vliegenier is dit schooljaar als tweede Sterrenschool in Apeldoorn van start gegaan. In 2010 startte Sterrenschool Apeldoorn. Beide Sterrenscholen zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Sterrenscholen Apeldoorn; een initiatief van Kinderopvang OOK en Leerplein055. De Sterrenscholen in Apeldoorn behoren tot de groep van tien scholen in Nederland die  officieel toestemming hebben om flexibele onderwijstijden te introduceren.