Wethouder Cziesso opent multifunctioneel podium De Bongerd

Geplaatst door op vrijdag 9 oktober 2015

Op woensdag 30 september openden wethouder Cziesso van kunst en cultuur en de heer Frans de Heus, directeur van openbare basisschool De Bongerd, een multifunctioneel podium op De Bongerd. Dit podium bestaat uit losse elementen en kan worden omgetoverd in een fantasierijk zitlandschap, met zitkuilen en opbergkasten. De opening van het podium is een mijlpaal in de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn podiumkunsten die wordt ontwikkeld door Markant, Centrum voor Kunsteducatie en De Bongerd. De twee partijen werken hieraan sinds januari 2015.

De doorlopende leerlijn podiumkunsten sluit aan bij het taalaanbod (begrijpend lezen, luisteren, spreken en woordenschat), bij sociaal emotionele vaardigheden en wereldoriëntatie. Het project is een onderdeel van een programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit programma zet zich in om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente nemen ieder vijftig procent van het totaalbedrag voor deze regeling voor hun rekening. Voor Apeldoorn heeft de gemeente Markant gevraagd het programma uit te voeren.