Kennismaken nieuwe leerling en ouders

Online leest u misschien verschillende procedures voor het aanmelden/inschrijven van kinderen op een basisschool. Dit kan zeker ook per plaats verschillen.  Wij scheppen graag duidelijkheid over wat u van Leerplein055 basisscholen in de gemeente Apeldoorn mag verwachten.

In grote lijnen kennen we als Leerplein055-basisschool de volgende fases:

  1. Kennismaken met onze school
  2. Aanmelden van uw kind
  3. Uitnodiging voor intakegesprek
  4. Wennen op school
  5. Eerste schooldag

Kennismaken met onze school (1)

Wij adviseren u om gebruik te maken van de mogelijkheid om een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de schooldirecteur te maken. Uw kind is uiteraard ook welkom om hierbij aanwezig te zijn. Voor dit kennismakingsgesprek nemen wij ruim de tijd, rekent u op een gesprek van een uur. Wij vinden het belangrijk dat u een goed beeld krijgt van onze onderwijsvisie, u uw vragen kunt stellen en u de sfeer op onze school kunt ervaren.

Wilt u een kennismakingsgesprek dan kunt u contact opnemen voor een afspraak. Gebruik dit formulier Kennismakingsgesprek en aanmelden | Leerplein055 of neem telefonisch/per mail contact op met de school.

Aanmelden van uw kind (2)

Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal!
Sinds 2022 is op de basisscholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk. Zie Aanmelden basisscholen Apeldoorn in deze schoolgids.

Meer informatie over het toelatingsbeleid in Apeldoorn vindt u hier: Aanmelden basisscholen Apeldoorn – Leerplein055

Contact met de vorige school 
Wanneer nieuwe leerlingen van een andere basisschool bij ons worden ingeschreven, is er altijd contact met de vorige school. In Apeldoorn zijn afspraken gemaakt tussen de besturen over de overname van leerlingen. Dit is vastgelegd in een protocol en bepaalt het handelen van alle basisscholen.

Uitnodiging voor intakegesprek (4)

Wij nodigen u een paar weken voordat uw kind zal starten op onze school, uit voor een intakegesprek. Uw kind is dan al ingeschreven op onze school; de focus van het gesprek ligt op de ontwikkeling van uw kind tot nu toe. Wij vragen u het intake formulier in te vullen. Wij vragen ook de contactgegevens van uw huisarts, tandarts en contactpersonen voor het geval uw kind op school ziek wordt. Tot slot wordt gevraagd naar medicijngebruik en allergieën. Gedurende de schoolloopbaan van uw kind vragen we u jaarlijks deze informatie te controleren.

Wennen op school (5)

Voordat uw kind op school komt mag uw kind een aantal dagdelen meedraaien in de klas waar de leerling na zijn vierde verjaardag komt. Voor het maken van afspraken over het wennen in de groep neemt de leerkracht van deze groep minimaal zes weken voordat uw kind vier wordt contact met u op.

Voor het eerst naar school (6)

Als uw kind 4 jaar is, mag hij/zij op de dag van zijn/haar verjaardag voor het eerst écht naar school. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dan moet uw kind verplicht naar school. Naar school gaan is een hele verandering in een kinderleven. We overleggen dan ook samen met u de opbouw van het aantal momenten dat uw kind naar school gaat. Ook hierin kijken we naar wat het kind aan kan. Af en toe een middag bijtanken kan heel prettig zijn.