Nieuws

obs Beekbergen wordt Leader in Me school

Geplaatst door op 1 september 2016

Openbare basisschool Beekbergen is dit schooljaar gestart met “The Leader in Me”, waarbij de 7 gewoonten van effectief leiderschap van Stephen Covey een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen. Voorafgaand aan de start heeft het team een jaar lang zelf scholing gevolgd. Dit schooljaar legt de basisschool in het dorpshart van Beekbergen de basis om een ”

Lees verder

Basisschool Het Web verhuist naar nieuwbouw

Geplaatst door op 2 juli 2016

Vrijdag 1 juli waren de kinderen van Het Web vrij; maandag starten zij in hun nieuwe schoolgebouw. De verhuizing en de inrichting van de nieuwe school aan de Descartesstraat in de wijk Zevenhuizen is perfect verlopen. Het team van Het Web, het verhuisbedrijf, medewerkers van Evisiun en medewerkers van de afdelingen ICT en huisvesting van Leerplein055 hebben in 1 dag de

Lees verder

Leerplein055 sluit meerjarig contract met Evisiun

Geplaatst door op 28 juni 2016

Leerplein055 verstevigt de samenwerking met Evisiun, het Apeldoornse bedrijf dat het schoolonderhoud van de openbare basisscholen verzorgt. De tevredenheid over de samenwerking van de afgelopen jaren heeft geleid tot het afsluiten van een 5-jarig contract voor werkzaamheden zoals het klein onderhoud in en om de gebouwen, tuinonderhoud en het jaarlijks keuren van de speeltoestellen. Evisiun zet sterk in op maatschappelijk verantwoord

Lees verder

Jaarverslag Leerplein055 2015 online

Geplaatst door op 20 juni 2016

Het jaarverslag Leerplein055 2015 geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in 2015 en een overzicht van de organisatie. In 2015 was er –tegen de verwachting in- sprake van een licht stijgend leerlingaantal. Meer ouders hebben gekozen voor het openbaar onderwijs en daar zijn we trots op! Daardoor zien de leerlingprognoses er iets gunstiger uit.

Lees verder

Open dag basisscholen Apeldoorn op 21 september

Geplaatst door op 20 juni 2016

Na de zomervakantie staat weer een open dag op de agenda. Vrijwel alle basisscholen in Apeldoorn houden tweemaal per jaar een gezamenlijke open dag, de eerstvolgende is op woensdag 21 september. Alle openbare basisscholen van Leerplein055 doen uiteraard ook mee. De open dag is een mooie kans voor ouders en kinderen om eens ongedwongen een kijkje

Lees verder

Leerplein055 deelnemer Drakenbootrace Apeldoorn

Geplaatst door op 19 juni 2016

Zaterdag 25 juni is het zover: de Drakenbootrace 2016 start zaterdag met de bedrijvenraces. Namens personeelsvereniging Teach-out neemt Leerplein055 weer deel aan dit geweldige evenement op het Apeldoorns Kanaal. Het team van Leerplein055 peddelt op de volgende tijdstippen: 12.45 uur / 14.45 uur / 16.30 uur. Daarna volgen hopelijk de halve finale en de finale! Een team bestaat uit 16

Lees verder

Basisscholen De Marke en Het Gilde in De Maten fuseren in 2017

Geplaatst door op 16 juni 2016

Twee basisscholen in De Maten gaan per 1 augustus 2017 fuseren. Met het oog op het grote aantal basisscholen met verschillende onderwijsconcepten in De Maten en de daling van het aantal leerlingen in Apeldoorn, bereidt Leerplein055 een fusie van twee openbare basisscholen voor. Het Gilde aan de Valkeniersdonk fuseert met De Marke aan de Holtrichtersveld.

Lees verder

Basisschool Het Web verhuist 1 juli naar nieuwbouw

Geplaatst door op 31 mei 2016

De nieuwbouw voor openbare basisschool Het Web is voltooid! Op vrijdag 1 juli vindt de verhuizing plaats zodat leerlingen en team de laatste week van dit schooljaar kunnen wennen aan hun nieuwe schoolgebouw aan de Descartesstraat in de wijk Zevenhuizen in Apeldoorn. De officiële opening vindt plaats in het nieuwe schooljaar op woensdag 14 september.

Lees verder

Daltoncertificering voor Daltonschool De Reiziger

Geplaatst door op 13 mei 2016

Op dinsdag 10 mei heeft de Dalton visitatiecommissie onze basisschool De Reiziger bezocht. De Reiziger was een Daltonschool in oprichting.  Er is gesproken met het team, met de kinderen, met ouders, de directie en het bestuur van Leerplein055.  Ook zijn alle klassen bezocht door de commissie. Trots melden we dat De Reiziger haar Daltoncertificering voor 5 jaar heeft ontvangen.

Lees verder

Open dag basisscholen Apeldoorn op woensdag 6 april

Geplaatst door op 29 maart 2016

Alle basisscholen van Leerplein055 zetten de deuren voor u open op woensdag 6 april. U bent van 09.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom om het onderwijs van nu te ervaren. Een gesprek met de directeur of met leerkrachten, een rondleiding door groep 8 leerlingen of in gesprek gaan met ouders op de

Lees verder