Schoolgids

De schoolgids is een digitale vertaling van de schoolgids en begrippen in het basisonderwijs. De schoolgids is een wettelijk voorgeschreven uitgave die aan ouders wordt uitgereikt bij toelating van hun kind op de basisschool. De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van het onderwijs op onze school.

Leerplein055 adresgegevens

Leerplein055 is de stichting van openbaar (speciaal) basisonderwijs en praktijkonderwijs in Apeldoorn Postadres: Leerplein055 Postbus 10098 7301 GB  Apeldoorn Bezoekadres:

Leerresultaten

Op onze school behalen wij leerresultaten die op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie mogen worden verwacht. Dit betekent

Leesprotocol

Verschillende inzichten, zoals bijvoorbeeld observaties en toetsresultaten, worden gebruikt om het lees- en spellingonderwijs zo goed mogelijk af te stemmen

Medisch handelen

Wij spannen ons in om ieder kind een plek op onze school te bieden. Het personeel van Leerplein055 mag echter

Meldingen over kinderen (verwijsindex)

Soms heeft je kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij je kind

Missie van Leerplein055

Circa 3700 leerlingen bezoeken dagelijks de scholen van Leerplein055. Onderwijs aan kinderen staat bij ons centraal, dat betekent dat alles

Naar het voortgezet onderwijs

Leerlingen krijgen in groep 8 van de basisschool een schooladvies. Dit advies hebben zij nodig bij de toelating op de

Nieuwe leerlingen

Wanneer uw kind op onze school is ingeschreven, is er voor uw kind de gelegenheid om een aantal dagdelen naar

Ondersteuningsplan Passend Onderwijs

Het samenwerkingsverband heeft in 2022 een ondersteuningsplan Passend Onderwijs Apeldoorn vastgesteld voor de periode 2023-2027. Dit ondersteuningsplan is met de

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

Heeft u een ziek kind? Dan komt er veel op u af en heeft u ongetwijfeld vragen over ziek zijn